Servicepaket

Servicepaket

Vi på Bengts Husvagnsservice i Umeå är stolta att numera även vara auktoriserad verkstad för Adria och Kabe.
Vi servar dock husvagnar, husbilar och släpvagnar oavsett fabrikat.

Välkommen att boka din service hos oss! Vi hjälper er med:

Grundservice
 • Kulkoppling – Kontroll av bultar, glapp stötdämpare
 • Bromsar – Justering
 • Axel – Kontroll/justering av lager och stötdämpare
 • Gasolsystem – Provtryckning, kontroll slangar och indikator
 • Spis, ugn och panna – Kontroll tändsäkring
 • Ventilation – Kontroll av eventuella blockeringar
 • Glykol – Kontroll av vätskenivå/köldbeständighet
 • Batteri – Kontroll syranivå/specvikt, belastningstest
 • Smörjning – Enligt särskilt schema
Underhållsservice
 • Värmesystem – Provtryckning samt täthets- och funktionskontroll
 • Avlopp – Täthetskontroll
 • Färskvatten – Täthetskontroll
 • Kylskåp – Funktionskontroll
 • Batteriladdare – Funktionskontroll
 • Belysning – Kontroll av trafik- och interiörbelysning
 • Elsystem – Kontroll av kopplingspunkter och säkringar
 • Däck – Kontroll av lufttryck, slitage och mönsterdjup
 • Täthet –  Kontroll enligt protokoll
 • Tätningslister – Kontroll av kondition
Övrig service
 • Fukttest
 • Gasoltest
 • Bromsrenovering