Servicepaket


Vi servar husvagnar, husbilar och släpvagnar oavsett fabrikat.

Vi hjälper er med:

Grundservice

Kulkoppling - Kontroll av bultar, glapp stötdämpare
Bromsar - Justering
Axel - Kontroll/justering av lager och stötdämpare
Gasolsystem - Provtryckning, kontroll slangar och indikator
Spis, ugn och panna - Kontroll tändsäkring
Ventilation - Kontroll av eventuella blockeringar
Glykol - Kontroll av vätskenivå/köldbeständighet
Batteri - Kontroll syranivå/specvikt, belastningstest
Smörjning - Enligt särskilt schema

Underhållsservice

Värmesystem - Provtryckning samt täthets- och funktionskontroll
Avlopp - Täthetskontroll
Färskvatten - Täthetskontroll
Kylskåp - Funktionskontroll
Batteriladdare - Funktionskontroll
Belysning - Kontroll av trafik- och interiörbelysning
Elsystem - Kontroll av kopplingspunkter och säkringar
Däck - Kontroll av lufttryck, slitage och mönsterdjup
Täthet -  Kontroll enligt protokoll
Tätningslister - Kontroll av kondition

Fukttest


Gasoltest


Bromsrenovering